Синхронен наклон, проектиран с плосък наклонен клю