การเอียงแบบซิงโครนัสที่ออกแบบมาโดยใช้แป้นเอียงแบบแ